Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for Abildsø Fysioterapi AS sin behandling av personopplysninger på sine nettsider, og behandling av personopplysninger ved bruk av våre tjenester. Vi er svært opptatt av å til enhver tid beskytte våre pasienters personopplysninger, og er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover.

Hvilke personopplysninger behandles på vår hjemmeside, og hvordan?

Klinikken innhenter vanlig besøksstatistikk for sin nettside. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk av serveren over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Se mer her.

På våre nettsider har vi timebestilling på nett som lagrer personalia du legger inn direkte i programvaren Aspit som er klinikkens journalsystem for Online Booking. Journalprogrammet er passordbeskyttet og taushetsbelagt. Informasjonen i klinikkens journalsystem kan kun leses av din behandler.

Du kan også bestille time via vårt kontaktskjema. Informasjonen fra skjemaet lagres ikke på vår server, men sendes direkte til vår epost. Etter at opplysningene er overført til vårt journalsystem slettes eposten. 

Hvorfor samles opplysningene?

Opplysninger som omhandler besøksstatistikk benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsiden.

Opplysninger som omhandler sensitiv pasientdata ved timebestilling på nett, er påkrevd i lovgivningen om helsepersonell om elektronisk journalføring.

Opplysninger som omhandler pasientdata ved kjøp av tjenester eller journalpliktig informasjon er vi pålagt å oppbevare. Du har rett til innsyn i all informasjon knyttet til deg selv, og kan endre og korrigere vesentlige feil. Journalen skal være skrevet på et forståelig språk dersom pasienten ønsker innsyn. Pasienten, brukeren eller den som disse opplysningene gjelder, kan kreve at opplysningene i journalen rettes eller slettes etter reglene i helsepersonelloven §42 til §44. Ta gjerne kontakt med oss på post@abildsofysioterapi.no hvis du har ytterligere spørsmål.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Ingen opplysninger om besøksstatistikk utleveres til andre utover klinikkens daglige leder og klinikkens IT-ansvarlig. Sensitiv persondata i journalføring er kun tilgjengelig for behandlende terapeuter på klinikken. Terapeuter som ikke inngår som autorisert helsepersonell har alle undertegnet taushetserklæring. Din journal oppbevares i et kryptert journalsystem.

Deling av opplysninger

Ved behov og samtykke fra pasient kan personopplysninger bli delt for tilstrekkelig helsehjelp fra en tredjepart. Dette er eksempelvis epikrise til fastlege, sykemelding eller henvisninger til spesialist. Personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende.