Lymfødembehandling

Lymfødembehandling

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling er effektiv og også skånsom. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen.

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje (60-90 min, hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe. Behandling må utføres av fysioterapeuter med egen etterutdanning.

Fase 1 – intensivbehandling:
Daglig behandling til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås.
Fase 1 avsluttes med tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.

Fase 2 – vedlikeholdsbehandling:
Lymfødem er en kronisk sykdom som krever jevnlig vedlikeholdsbehandling for å prøve å redusere lymfødemet ytterligere eller for å holde lymfødemet i sjakk.

Hvor ofte man trenger vedlikeholdsbehandling er individuelt, 1 – 4 ganger pr måned er vanlig.
Bruk av pulsator kan for noen være et hjelpemiddel i vedlikeholdsbehandlingen.