Manuellterapi

Manuellterapi

Manuellterapeuter har enten
a) eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved universitet eller tilsvarende utdanning, eller 
b) har godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning.
I begge tilfeller har manuellterapeuten i tillegg særskilt opplæring i trygdefaglige emner.

Det tar sju år å bli utdannet som manuellterapeut.