Aktiv med artrose

Aktiv med artrose

Pasienter kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd. Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå ett 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene besvare spørsmål som omhandler om pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Les mer på: www.aktivmedartrose.no

Neste kurs: August/september 2023. Ta kontakt for å melde interesse og sette deg på liste for neste kurs.